Samlad informationsinsats för att nå ut med råd om modemkapning

2004-12-01

Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Internetoperatörerna TeliaSonera, Tele2, Spray, Tiscalnet och Glocalnet går nu ut i en samlad informationsinsats för att nå modemkunder med råd om hur de ska skydda sig mot modemkapning.

De samverkande Internetoperatörerna erbjuder sina kunder olika skydd mot modemkapning, t ex spärrtjänster mot utlandsnummer. Under informationsinsatsen kommer Internetoperatörerna också att mer aktivt upplysa sina modemkunder om hur de kan skydda sig mot modemkapning.

Informationsinsatsen mot modemkapning kommer att bedrivas via Internet och annonser i rikstäckande press med början den första december.

Läs mer och goda råd på www.modemkapning.konsumentverket.se Läs också mer om att surfa säkrare på www.pts.se/internetsäkerhet