Sitic offentliggör brist i webbservern Apache

2004-09-15

Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, släpper idag en så kallad sårbarhetskungörelse där man redogör för en sårbarhet i den mycket spridda webbservern Apache samt hur man ska göra för att skydda sig.

Sårbarhetskungörelsen är ett resultat av Sitics egna arbete att aktivt söka efter sårbarheter i IT-system. Syftet med detta är att sprida informationen om sårbarheterna till intresserade parter.

En sårbarhet kan definieras som en svaghet i konstruktionen hos det aktuella IT-systemet som kan utnyttjas i negativa syften.

Länk till mer information på Sitics webbplats.