Nu går det att ta tempen på Internet

2005-06-28

Nu finns det ett lättöverskådligt system som löpande undersöker hur väl ”svenska” Internet fungerar. Bakom mätsystemet, som är en prototyp, står Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, som är en del av Post- och telestyrelsen, PTS.

I Sverige finns ett stort antal Internetoperatörer. För att Internet ska fungera måste de utbyta trafik med varandra. Ett exempel på när detta är nödvändigt är när en Internetanvändare som är ansluten till en operatör, surfar till en webbserver som är ansluten till en annan operatör.

Ett sätt att mäta hur Internet mår, är att undersöka hur bra trafikutbytet mellan operatörerna fungerar. Systemet från Sitic är uppbyggt kring ett antal mätpunkter som regelbundet skickar små datamängder till olika Internetoperatörer som verkar i Sverige. Resultatet sammanställs sedan i en matris, där grönt markerar inga eller små störningar och där rött betyder en större störning i trafiken.

En störning i Internettrafiken kan till exempel uppstå vid större virus- eller maskattacker. De kan leda till lägre hastigheter eller, i värsta fall, till att trafiken mellan två operatörer avstannar helt.

Sitic har tagit fram prototypen för att kunna bilda sig en uppfattning om hälsoläget på ”svenska” Internet. När prototypen har utvärderats kan det bli aktuellt med en skarp version av systemet. Det ska då kunna användas av både konsumenter och professionella användare.

Länk till mätsystemet (öppnas i nytt fönster)