PTS granskar svenska offentliga organs registreringar av domännamn under toppdomänen .eu

2005-09-28

I slutet av året blir toppdomänen .eu tillgänglig för registreringar i hela EU-området.

Den europeiska organisationen EURid, där svenska NIC-SE är en av ägarna, är registreringsenhet för den nya toppdomänen.

Vem kan registrera .eu-domännamn?

I ett första steg som inleds i slutet av året kommer registreringar från offentliga organ (public bodies) och innehavare av varumärken att hanteras. Efter två månader kommer även innehavare av andra namnrättigheters registreringar att behandlas. Totalt kommer denna inledande fas av förtursregistrering att pågå under fyra månader. Därefter är .eu öppen för andra registreringar enligt först-till-kvarn-principen. Redan nu går det dock att lämna in ansökningar till ombuden.

Hur registrerar man ett .eu-domännamn?

Registreringen sker via särskilda ombud, som registrerar domännamnen hos EURid. En lista på dessa ombud finns på EURid:s webbplats www.eurid.eu.

Vad gör PTS? 

Post- och telestyrelsens, PTS, roll begränsar sig till att enbart granska och godkänna de registreringar från svenska offentliga organ som inkommer till EURid under den inledande fyramånadersperioden. En registrering ska vara behandlad senast efter 90 dagar. PTS har fått detta uppdrag av regeringen.

Hur gör PTS?

PTS kommer den 15 oktober att publicera riktlinjer för vilka som får registrera domännamn, det vill säga vilka som faller under begreppet offentliga organ eller ”public bodies”. Samtidigt presenterar PTS bland annat riktlinjer för vilken information som krävs vid registrering.

Mer information:

Kontaktperson vid PTS är Kajsa Ritzén Frisell, e-post: toppdoman.eu@pts.se. På www.eurid.eu finns information om den nya toppdomänen och en tidplan. Se även www.nic.se.