PTS inleder tillsyn kring hantering av abonnentuppgifter

2005-04-28

PTS genomför nu tillsyn för att kontrollera hur reglerna om tystnadsplikt och hantering av abonnentuppgifter efterlevs.

Bakgrunden är att det har kommit in klagomål till PTS om operatörers och abonnentupplysningsföretags sätt att hantera tystnadsplikt och abonnentuppgifter. Brister i hanteringen av abonnentuppgifter äventyrar skyddet för den personliga integriteten och PTS har därför igår skickat en enkät till operatörer för fast telefoni, mobiltelefoni, telefoni via IP samt abonnentupplysningsföretag för att få information om hur reglerna efterlevs.