Sitic ny medlem i samarbetsorgan för säkrare global kommunikation

2005-08-24

Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, är nu en av cirka 90 ackrediterade medlemmar i den europeiska organisationen Task Force-Collaboration of Security Incident Response Teams.

Ackrediteringen ger Sitic möjlighet att både ta del av och även själv bidra till den samlade kunskap och erfarenhet som organisationen förfogar över för att stödja en säkrare global kommunikation.

Att vara ackrediterad medlem är den högsta nivån man kan uppnå och det betyder att Sitic uppfyller kriterierna för fullständig medverkan i organisationens hantering av incident- och sårbarhetsinformation.

Sedan den 17 maj är Sitic även fullvärdig medlem i Forum of Incident Response and Security Teams. Det är en global organisation bestående av incidenthanteringsgrupper som tillsammans hanterar och förebygger incidenter inom området datorsäkerhet.

För vidare information:
Johan Mårtensson, chef för Sitic, 08-678 57 25

Till Sitic:s webbplats