Vägledning för att lösa problem med blockerad ADSL-anslutning

2005-12-21

PTS har fått klagomål från konsumenter som har problem att få ADSL-abonnemang på grund av att deras anslutning i telestationen blockeras av en annan operatör.

PTS anser att operatörerna på marknaden bör kunna lösa dessa problem. Som vägledning har PTS skickat en skrivelse till operatörerna.

Läs mer