PTS granskar Bredbandsbolaget

2006-09-08

Post- och telestyrelsen, PTS, har inlett en granskning av Bredbandsbolaget. Anledningen är ett stort reklamutskick där kundernas användarnamn och lösenord var dåligt skyddade.

Företaget har, menar PTS, brutit mot det integritetsskydd som finns i lagen om elektronisk kommunikation. Detta eftersom det finns en betydande risk att kundernas användarnamn och lösenord hamnar i orätta händer. PTS ser synnerligen allvarligt på händelsen.

PTS har därför underrättat Bredbandsbolaget att det, senast den 9 oktober 2006, måste förändra sina rutiner så att lagen efterlevs. Om det inte sker kan PTS förelägga företaget att vidta nödvändiga åtgärder.

Underrättelsen (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information
Helén Lindqvist, enhetschef tillsyn och utredningar, 08-678 55 79