Trojaner som stjäl lösenord allt vanligare

2006-07-06

Det blir allt vanligare med trojaner på Internet som stjäl lösenord, användaridentiteter, kontonummer, kortnummer och annat som kan användas för ekonomisk brottslighet. Det konstaterar Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum på Post- och telestyrelsen, PTS, i sin lägesrapport för första halvåret 2006.

– Trojanerna blir allt mer avancerade och kommer i allt fler varianter. Det tyder på att krafterna bakom har kriminella syften och förfogar över stora resurser, säger Johan Mårtensson, chef för Sitic.

Det grundläggande sättet att skydda sig mot trojaner är att surfa och hantera e-post med sunt förnuft och att regelbundet söka igenom sin dator med ett uppdaterat antivirus- och antispionprogram.

Sitic konstaterar också att svagheter i Internets domännamnssystem (DNS) allt oftare utnyttjas i attacker. DNS kan liknas vid en adressbok och behövs för att dirigera trafik mellan olika datorer på Internet.

I rapporten "Strategi för ett säkrare Internet i Sverige" ger PTS förslag på hur den svenska delen av Internet kan förstärkas. Den lämnades nyligen till regeringen.

Lägesrapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

För ytterligare information
Johan Mårtensson, chef för Sitic, 0730-66 57 25