Välbesökt Sitic-seminarium om intrångsdetektering

2006-05-23

Cirka 150 personer besökte Sitics vårseminarium i måndags om intrångsdetektering och honeypots - fällor som upptäcker, isolerar och analyserar intrång i informationssystem.

På seminariet presenterade bland annat Thorsten Holz, forskare på Mannheims universitet, det tyska honeynet-projektet, som har fått stor internationell uppmärksamhet.

Sitics Pär Österberg demonstrerade forensiskt sunda metoder och tillvägagångssätt för att upptäcka dataintrång. Det vill säga hur man identifierar, säkrar och analyserar bevis, utan att de förstörs genom körningar med exempelvis antivirus- och antispionprogram.

För ytterligare information, kontakta Johan Mårtensson på 0730-66 57 25.