Drift av toppdomänen .se får godkänt

2007-02-12

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) bedriver en tillfredställande teknisk drift av den svenska toppdomänen .se. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) kommit fram till i den tillsyn som gjorts under hösten 2006.

– Den senaste tidens attacker mot Internet visar hur viktigt det är att stabilitet och säkerhet på Internet förstärks. Tillsyn över .SE är ett led i det arbetet, säger Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet på PTS.

PTS har bedömt att .SE, som sköter driften av den svenska toppdomänen, bedriver sin verksamhet på ett säkert och effektivt sätt. Domännamn och IP-adresser är korrekta och tillförlitliga.

De många namnservrarna, deras logiska och fysiska placering, deras förmåga att besvara frågor, .SE:s avtal med olika namnserveroperatörer och att varje namnserver har redundanta nätförbindelser till alternativa operatörer, bidrar till kontinuerlig tillgänglighet till den del av DNS-tjänsten som .SE ansvarar för. Det gör också den incidenthantering och krisplanering som .SE har. Däremot bör behörighetsadministrationen för .se avseende återförsäljare stramas upp.

– Driften av .se är av största betydelse för att Internet ska fungera i Sverige. Därför är det viktigt att vi försäkrar oss om att driften är säker och robust, säger Anders Johanson.

När det gäller kontinuitet för den svenska toppdomänen, vill PTS också framhålla vikten av att ett avtal mellan Näringsdepartementet och .SE kommer till stånd. Syftet är att garantera att en fortsatt stabil DNS-tjänst för se-domänen kan upprätthållas i Sverige om .SE inte längre kan fortsätta med sin verksamhet.

PTS avser att följa upp även andra aktörer av betydelse för att Internet ska fungera.

– Den här tillsynen är en viktig milstolpe i vårt förverkligande av regeringens strategi för ett säkert Internet, säger Anders Johanson.

Läs mer om tillsynen av .se

För mer information:
Anders Johanson, avdelningen för nätsäkerhet, tel: 0708-45 44 50.