Gott betyg åt mentorskapsprojektet Womentor

2007-06-28

PTS har drivit mentorskapsprogrammet Womentor som ett pilotprojekt på regeringens uppdrag för att bidra till en ökad jämställdhet inom IT- och telekomsektorn. Idag har myndigheten lämnat sin slutrapport till regeringen.

Womentor har genomförts som ett konkret niomånaders program för branschen att delta i, från augusti 2006 till maj 2007. 30 företag från IT- och telekombranschen har deltagit i programmet med 30 adepter och mentorer.

Den avslutande uppföljningen av programmet visar att adepterna, mentorerna och företagen ger programmet ett gott betyg. Uppföljningen visar också att 24 av de deltagande företagen helt eller delvis uppfyllt de mål som de själva satt upp för sin medverkan i programmet.

Ett mentorskapsprogram är ett verktyg av många för att få en hållbar utveckling mot att fler kvinnor får ledande positioner inom branschen.

PTS ser det som positivt att branschen genom branschorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega visat tydligt intresse att driva programmet vidare. De förväntas ta beslut om ett fortsatt huvudmannaskap efter sommaren och har ambitionen att sätta igång ett fortsatt program redan i höst.

Rapporten (pdf 1 Mb, nytt fönster)
Womentors webbplats

För mer information:
Ulrika Strömqvist, projektledare PTS, tfn 08-678 57 15
PTS presstjänst 08-678 55 55