Kostnader av nya krav på hemlig avlyssning och övervakning av internettjänster m.m.

2007-02-08

PTS har efter förfrågan från Näringsdepartementet skrivit en promemoria med kostnadsuppskattningar av ett förslag om nya krav om hemlig avlyssning och övervakning av internettjänster.