Trygghetslarm och bredbandstelefoni

2007-05-04

Trygghetslarm fungerar i de flesta fall inte med tillräckligt säkerhet vid användning av bredbandstelefoni.

 En rekommendation till dig som har trygghetslarm och funderar på bredbandstelefoni är att ta del av Socialstyrelsens meddelandeblad "Trygghetslarmens funktion och säkerhet kan påverkas negativt av ny teknik inom teleområdet" .