2008

Bättre märkning av hastigheter på bredband

2008-03-04 Flera operatörer ser nu över hur bredbandshastigheterna marknadsförs för att ge rimliga förväntningar på vilken hastighet man kan räkna med.

Statusrapport av handlingsplanen för ett säkrare Internet

2008-02-22 PTS rapporterar hur arbetet med strategin för ett säkrare Internet fortskrider.

Mobilt bredband kan bli dyrt vid gränsen

2008-01-15 En telefon eller ett modem kan välja att koppla trafiken via den mast som ger bäst mottagning, även om denna mast ligger i grannlandet.

PTS granskar Telia Soneras e-postproblem

2008-01-07 PTS inleder en granskning av Telia Sonera. Anledningen är de e-postproblem som drabbat företagets kunder.

Sida 2 av 2
« 1 2