Bredbandskollen hjälper surfare att själva göra bredbandet snabbare

2008-09-18

Bland Bredbandskollens användare är det endast 12 procent som efter mätningen själva har gjort något för att förbättra sin hastighet. Därför lanserar .SE (Stiftelsen för Internet­infra­struktur) åtgärdsguiden, en tjänst som vägleder den vanlige användaren i hur man med några enkla åtgärder själv kan göra bredbandet snabbare.

Bland Bredbandskollens användare uppger 42 procent efter mätningen att de är nöjda, medan 42 procent avser att ta kontakt med sin operatör efter mätningen. Endast 12 procent uppger att de själva har gjort någon för att förbättra sin hastighet. Därför har .SE i samarbete med Konsumenternas tele- och Internetbyrå och ett flertal bredbandsoperatörer arbetat fram åtgärdsguiden som ska hjälpa Internetanvändare att hitta och åtgärda de vanligaste felen på sin anslutning. Åtgärdsguiden finns på www.bredbandskollen.se.

– Vi är övertygade om att de flesta användare kan göra sitt bredband betydligt snabbare genom några små enkla åtgärder. När vi har tagit fram åtgärdsguiden har vi utgått från de vanligaste problemen som svenska Internetanvändare har, säger Rickard Dahlstrand, projektledare för Bredbandskollen på .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).

Som oberoende upplysningstjänst är Bredbandskollen resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av .SE (Stiftelsen för Internet­infrastruktur), PTS och Konsumentverket. Tjänsten bygger på TPTEST, en nedladdningsbar programvara som .SE tidigare utvecklat för mer erfarna IT-användare. Bredbandskollen har ett enklare gränssnitt och mäter uppkopplingshastigheten direkt i webbläsaren för att passa alla konsumenter.

Tjänsten är gratis och finns tillgänglig på länken www.bredbandskollen.se.
Mer information om Bredbandskollen finns på www.iis.se.

För mer information, kontakta:
Maria Ekelund, PR- och informationschef på .SE
Telefon: 08-452 35 27, 0732-745 902
E-post: maria.ekelund@iis.se