Föreläggande till Telia Sonera om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar

2008-07-16

PTS har idag förelagt TeliaSonera att senast den 16 mars 2009 tillhandahålla operatörer en fungerande IT-baserad process för beställning och leverans av s.k. hel ledning då en slutkund med bredband flyttar.

När en slutkund flyttar ska en operatör kunna beställa slutkundsflytt av hel ledning, och samtidigt vid behov kunna beställa en alternativ grossistprodukt för leverans av bredband på den nya adressen.

Införandet av processen syftar till att det inte ska bli några onödiga driftavbrott för slutkunden i samband med flytt. Oavsett om slutkunden är privatperson eller företagskund ska denne kunna ha ett fungerande bredband på inflyttningsdagen om beställningen gjorts i tillräckligt god tid.

Mot bakgrund av att TeliaSonera nu genomför ett större arbete med att byta ut föråldrade IT-plattformar har PTS givit TeliaSonera en frist fram t.o.m. första kvartalet 2009 att driftsätta processen.

Läs föreläggandet

För mer information
Sara Andersson, tf avdelningschef konkurrensavdelningen, tfn: 0708-11 40 30