PTS kräver bättre rutiner när bredbandskunder byter operatör

2008-09-03

Enligt PTS måste konsumentflytt, operatörs- och produktbyte fungera både enskilt och i kombination med varandra utan att konsumenten drabbas av långa avbrott.

En effektiv konkurrens förutsätter att konsumenten enkelt ska kunna göra aktiva val, till exempel val av operatör. Syftet med en process för operatörs- och produktbyte är att säkerställa att konsumenten kan byta bredbandsoperatör med ett minimum av begränsningar av tillgängligheten i tjänsten.

PTS konstaterar att bristen på automatiserade beställningsrutiner hos Telia Sonera leder till manuellt arbete med förhöjda kostnader och förseningar som följd. Risken finns att konsumenterna väljer att inte byta operatör på grund av en omständlig hantering.

Föreläggandet utgår från den underrättelse om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör som PTS beslutade om den 9 juni 2008:

Länk till underrättelsen

PTS förelade Telia Sonera den 16 juli 2008 om bättre rutiner när bredbandskunder flyttar och i dag förelägger PTS alltså Telia Sonera om bättre rutiner också vid operatörsbyte.

Länk till föreläggandet

För mer information:
Eva Liljefors, chef enheten för accessnät, tfn: 0730-66 57 09