PTS kräver bättre rutiner när bredbandskunder flyttar eller byter operatör

2008-06-09

Bredbandsoperatörer som beställer flytt, operatörsbyte eller byte av grossistprodukt från Telia Sonera ska kunna göra detta genom en IT-baserad process. Denna process ska bland annat leda till att slutkunder inte behöver vänta onödigt länge på att få sitt bredband inkopplat, enligt en underrättelse från PTS.

Den process som PTS kräver ska finnas på plats gäller vid s.k. hel ledning. Processen ska innehålla rutiner när slutkunder flyttar, byter operatör eller där operatören byter från en av Telia Soneras grossistprodukter till en annan. Dessutom ska flyttfunktionen omfatta rutiner så att den inflyttande kunden inte drabbas av förseningar.

Grossistkunderna ska också få den information som krävs för att genomföra flyttar och operatörsbyten till samma villkor och med samma kvalitet som Telia Sonera tillhandahåller informationen till sin egen slutkundsverksamhet.   

Telia Sonera ska senast den 15 juli 2008 ha rättat sig i enlighet med denna underrättelse. Annars kan PTS förelägga Telia Sonera att rätta sig. 

Länk till beslutet (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Eva Liljefors, chef enheten för accessnät, tfn: 0730-66 57 09