2009

PTS öppnar webbplats om EU-konferens

2009-07-10

Fortsatta konkurrensproblem på svart fiber-marknaden

2009-06-24 PTS har analyserat marknaden för svart fiber och konstaterar att de konkurrensproblem som identifierats vid tidigare analyser kvarstår.

Skyldighetsbeslut för bredbands­marknader – andra samrådet inleds

2009-06-17 Nu inleds det andra samrådet med operatörer avseende reviderade beslutsutkast för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbands­tillträde för grossist­ledet.

PTS anordnar EU-konferens om nätsäkerhet

2009-05-18 PTS anordnar en internationell konferens om nätsäkerhetsfrågor, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU.

PTS vill se ändringar i hanteringen av toppdomänen .se

2009-03-26 Administratören .SE bör göra vissa förändringar i administrationen av den svenska toppdomänen.

Vägledning – vad är en elektronisk kommunikations­tjänst?

2009-03-12 PTS har tagit fram en vägledning som ska göra det enklare att avgöra vilka verksamheter som måste anmälas till myndigheten.

PTS vill ha kraftigare tag mot botnät

2009-03-12 Botnätens spridning i Sverige anses i dag vara låg men kan öka om inte åtgärder sätts in.

PTS tillsynsplaner för ökat bredbandstillträde

2009-02-17 PTS offentliggör idag årets tillsynsplaner för accessnätsmarknaderna LLUB och bitström.

Inbjudan till hearing för operatörer

2009-01-13 PTS bjuder in operatörer till hearing med anledning av det formella samrådet avseende SMP-beslut för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet.

Sida 2 av 2
« 1 2