PTS inleder tillsyn mot stadsnätsoperatörer

2009-09-10

Stadsnäten fyller en allt viktigare samhällsfunktion. Kommunikationsmyndigheten PTS inleder därför tillsyn för att se hur stadsnätsoperatörerna arbetar för att uppfylla bestämmelserna om god funktion och teknisk säkerhet.

Lagen om elektronisk kommunikation och PTS allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet ska bidra till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. Med säkerhet menas främst uthållighet, tillgänglighet och driftsäkerhet.

Rapport ska sprida kunskap

PTS kommer att sammanställa resultatet av tillsynen i en rapport som skickas till samtliga stadsnätsoperatörer i slutet av året. Rapporten ska även ge en vägledning till stadsnätsoperatörerna om hur de kan bedriva säkerhetsarbetet för att uppfylla bestämmelserna.

För mer information:
Christoffer Karsberg, chef för enheten för säkerhet och adressering, 070-811 40 12