PTS vill se stärkt efterhandsprövning av domännamn som kan förväxlas med bankverksamhet

2009-09-28

PTS har beslutat att släppa sitt tidigare krav på att .SE ska förpröva ansökningar av domännamn som innehåller ordet ”bank”.

Arbetet med .SE:s hantering av ordet ”bank” kommer dock att fortsätta. Tillsynen kommer att bedrivas genom dialog med .SE och Finans­inspektionen, för att hitta en lösning för starkare prövning i efterhand av bankrelaterade domännamnsansökningar.

Målsättningen är att finna en bra lösning som skyddar konsumenterna mot att registrering av domännamn som innehåller ordet ”bank” – i betydelsen penningbank – används på ett vilseledande sätt.

För mer information:
Christoffer Karsberg, enhetschef nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 0708-11 40 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.