2010

Samverkan ger fler på landsbygden bredband

2010-05-25 PTS anser att det måste bli lättare att samverka för att bygga bredband på landsbygden.

Adresserna på Internet håller på att ta slut

2010-05-17 Det är viktigt att införa den nya adresserings­standarden IPv6. Välkommen på seminarium 16 juni.

Stadsnäten bör fokusera mer på förebyggande arbete och mjuka säkerhetsfaktorer

2010-01-20 Svenska stadsnät bedriver ett säkerhetsarbete med fokus på teknisk infrastruktur men man bör fokusera mer på mjuka säkerhetsfaktorer.

PTS föreslår 2 Mbit/s till alla

2010-01-15 Uppkopplingshastigheten till Internet som alla ska ha tillgång till i sin fasta bostad bör höjas till 2 Mbit/s. Det skriver PTS i ett remissvar till regeringen, som nu utreder en höjd minimihastighet.

Sida 2 av 2
« 1 2