Dorotea kommun först i landet att få nytt bredbandsstöd

2010-10-25

Kommunikationsmyndigheten PTS har beslutat om den första tilldelningen av bredbandsstöd från de 95 miljoner kronor som regeringen gjort tillgängliga för att stimulera bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Det är Dorotea kommun som ansökt om 1,5 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad. Stödet kan användas när andra stöd kräver att det offentliga tar en del av kostnaden (så kallad offentlig medfinansiering), vilket exempelvis krävs i EU:s landsbygdsprogram.

– Vi har prioriterat enkelhet och effektivitet när vi har utformat reglerna för hur man kan söka detta bredbandsstöd, och jag är mycket glad över att vi kan börja fördela pengarna. Jag tror att stödet kan göra det enklare att komma igång med viktiga bredbandsprojekt på landsbygden. Det ger förutsättningar för tillväxt i alla delar av Sverige, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Stödet som PTS fördelar söks via länsstyrelserna, regionförbunden eller Sametinget. Det går inte att söka direkt från PTS.

För mer information:
Mattias Viklund, chef för PTS enhet för tillgänglighet och marknadsanalys, tfn 073-066 57 11
Linda Nordh, Dorotea kommun, tfn 070-395 35 67

Samlingssida om stöden på PTS.se

www.pts.se/bredbandsstod finns mer information och länkar till andra webbplatser som i detalj beskriver stöden. Där finns också ansöknings­blanketter. Man söker stödet via landsbygdsprogrammet, som handläggs av länsstyrelsen eller Sametinget, eller via kanalisationsstödet, som handläggs av länsstyrelsen, regionförbund eller Sametinget. Den 15 oktober påbörjades handläggningen av ansökningar. Det är ”först till kvarn”-principen som gäller.