PTS bjuder in till informationsmöte om trafikdatalagring

2011-01-05

Kommunikationsmyndigheten PTS vill informera om myndighetens arbete med den kommande lagstiftningen om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Myndigheten bjuder därför in berörda aktörer till ett informationsmöte onsdagen den 26 januari.

I december 2010 kom regeringens proposition kring lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Enligt propositionen ska anmälningspliktiga aktörer som tillhandahåller elektronisk kommunikation vara skyldiga att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.

I propositionen föreslås det även att PTS får till uppgift att bl.a. ta fram regler för hur operatörer ska skydda lagrad data, samt hur stor ersättning operatörer ska få ta ut vid utlämning av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

Under mötet kommer PTS bl.a. att informera om de kommande reglerna samt om myndighetens egna aktiviteter. Dessutom kommer Säkerhetspolisen och branschorganisationen IT- och telekomföretagen att hålla i egna informationspunkter. Mer information kring agendan finns på PTS webbplats, www.pts.se/trafikdatalagring

Informationsmötet äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm, onsdagen den 26 januari kl. 13.00 – 15.00.

Anmälan skickas till yasmin.akhavian@pts.se senast onsdagen den 19 januari.

För mer information:
Joakim Strålmark, projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 55 69