PTS förtydligar skyldighet

2010-06-22

PTS förtydligar skyldighet om backhaul via optisk våglängd och förbindelsekapacitet.

PTS beslutade den 24 maj 2010 om skyldigheter för Telia Sonera AB vad gäller tillträde till företagets accessnät (nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde). En sådan skyldighet är att på rimlig begäran tillhandahålla tillträde till så kallad backhaul, vilket till exempel behövs för att förbinda en operatörs samlokaliserade utrustning i en telestation med operatörens eget nät.

PTS vill nu förtydliga hur lång en backhaulförbindelse kan vara för att utgöra en rimlig begäran i de fall tillträdet till backhaul tillgodoses genom optisk våglängd eller digital förbindelsekapacitet. PTS menar att i de fall begäran avser sådana förbindelser utgörs den yttre gränsen för sträckan i sig av förmedlingsområdets gräns. Denna omfattning motsvarar den gällande skyldigheten på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.

Läs PTS uttalande (pdf, nytt fönster)