PTS framtidssäkrar tillgängligheten till webbplatsen

2010-06-11

Som en av de första statliga myndigheterna i Sverige har PTS gjort sin webbplats tillgänglig via IPv6. Syftet är att framtidssäkra tillgängligheten till www.pts.se när dagens IP-adresser håller på att ta slut. PTS uppmanar andra att börja med IPv6 så snart som möjligt.

När datorer kommunicerar med varandra över Internet används en standard för adressering som heter Internet Protocol version 4 och förkortas IPv4. IPv4 tillåter dock bara drygt fyra miljarder unika IP-adresser, det vill säga de nummer som används för att identifiera anslutna datorer.

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad uppstår det adressbrist på Internet och någon gång under år 2011 eller 2012 finns det inte längre fler adresser av det slag som hittills använts att dela ut. Därför har en ny standard tagits fram. Den heter IPv6 och erbjuder en enorm mängd adresser – många miljarder gånger större än dagens IPv4.

PTS har börjat införa IPv6

Nu har PTS infört IPv6 vid sidan av det gamla IPv4. Det innebär att både datorer som använder IPv4 och de som använder IPv6 kan nå PTS webbplats, www.pts.se.

– Användningen av IPv6 har kommit igång och kommer sannolikt att öka starkt de närmaste åren. Därför är det viktigt att PTS som ansvarig myndighet för elektronisk kommunikation är tidig med att själv använda tekniken för att få kunskap och erfarenheter. Förr eller senare måste alla införa IPv6 och genom att börja i tid kan arbetet göras planerat och kontrollerat, när IT-avdelningens ordinarie uppgifter så tillåter, säger Anders Rafting, expert på PTS nätsäkerhetavdelning.

Börja du också!

PTS uppmanar alla företag, organisationer och Internetoperatörer att påbörja införandet av IPv6 så snart som möjligt för att undvika eventuella problem och merkostnader.

– PTS erfarenhet är att det innebär en hel del arbete att göra anpassningen till IPv6 utan att riskera stabiliteten i nätet – något som ytterligare motiverar varför man ska börja i god tid, säger Anders Rafting.

Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic, som är en del av PTS, har använt IPv6 på sin webbplats www.sitic.se sedan förra året.

 

För mer information:
Anders Rafting, expert på PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn 070-811 40 68