PTS välkomnar höjd grundnivå för Internetuppkoppling

2010-09-02

Kommunikationsmyndigheten PTS ser mycket positivt på att regeringen aviserar att alla ska ha tillgång till Internetuppkoppling med en hastighet på minst 1 Mbit per sekund i fasta bostäder och företag. Den föreslagna höjningen från tidigare nivån 20 Kbit per sekund ligger i linje med tidigare förslag från PTS, och är ett viktigt komplement till regeringens bredbandsstrategi.

– I höstas formulerade regeringen sin vision att 90 procent av svenska hushåll och företag bör ha tillgång till riktigt snabbt bredband år 2020. Då saknades konkreta förslag om en ny grundnivå som ger alla större möjlighet att vara en del av informationssamhället. Jag är glad att detta kommer på plats, och att regeringen är beredd att bidra med finansiering av enstaka särskilt kostsamma anslutningar, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

– Vi kommer att hålla en auktion av tillstånd i 800 MHz-bandet första kvartalet 2011, då vi kommer att tillämpa täckningskrav för en del av det tillgängliga frekvensutrymmet. Jag är övertygad om att tjänsterna via 800-MHz-bandet kommer att lösa problemen för en stor del av dem som i dag saknar bra Internetuppkoppling, säger Göran Marby. 

PTS har som en följd av regeringens bredbandsstrategi fått ett tiotal uppdrag av regeringen, och deltar också i regeringens Bredbandsforum som en aktör bland många andra. Syftet med uppdragen som PTS har är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Utöver dessa uppdrag arbetar PTS löpande för att underlätta utbyggnaden av både fast och trådlöst bredband, genom effektiv spektrumtilldelning och genom att främja konkurrensen på marknaden.

Läs mer om PTS regeringsuppdrag på www.pts.se/bredbandsuppdrag.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55