Så köper du säker och robust kommunikation

2010-10-05

Kommunikationsmyndigheten PTS håller på att ta fram en vägledning för organisationer som ska upphandla elektronisk kommunikation, till exempel Internetanslutning eller telefoni. Nu vill vi ha dina synpunkter.

För de flesta organisationer är möjligheten till kommunikation av stor betydelse. Det är därför viktigt att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys innan man köper extern elektronisk kommunikation: Förlorar företaget stora pengar om Internetanslutningen inte fungerar? Vad händer om medborgarna inte kan nå sin kommun? Vägledningen syftar till att hjälpa till med att hitta svar på dessa och andra frågor och därmed göra kommunikationen säker och robust.

Målgruppen för vägledningen är företag, kommuner och andra som ska upphandla eller upprätthålla elektronisk information.

- Ett utkast av vägledningen är färdigt och vi vill nu gärna få in synpunkter, både från dem som ska använda dokumentet men även från andra som vill bidra med sitt kunnande, så att slutprodukten blir så bra som möjligt, säger Anders Rafting, på enheten för robust kommunikation.

Den färdiga vägledningen kommer att vara gratis och bland annat innehålla:

  • information om vad elektronisk kommunikation är och hur den fungerar.
  • tips på hur du genomför riskhantering och tar reda på verksamhetens behov och krav på kommunikationen samt
  • hjälp med hur du anger kraven vid upphandlingen och avtalstecknandet.

Ladda ner vägledningen

Synpunkter mottas via e-post till adressen anders.rafting@pts.se, senast den 5 november.

Mer information:
Anders Rafting, expert på enheten för robust kommunikation, tfn 070-811 40 68 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55