Så vill PTS öka bredbandsutbyggnaden

2010-11-30

Bättre användning av stödprogram, ökad användning av PTS bredbandskartläggningar och tydligare roller för länsstyrelser och regionförbund. Det är några nya förslag från kommunikationsmyndigheten PTS för att öka utbyggnadstakten av bredband.

PTS har presenterat en strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Rapporten är en del av PTS arbete med regeringens bredbandsstrategi. I rapporten konstaterar myndigheten att de befintliga stödprogrammen som kan användas för att finansiera bredbandsprojekt – landsbygdsprogrammet, kanalisationsstödet och strukturfonderna – kan utnyttjas bättre av kommuner, byalag och andra som vill bygga bredband.

Fortsatt medfinansiering av bredbandsprojekt

För att få ett bättre utnyttjande av stödprogrammen kommer PTS därför fortsätta att medfinansiera bredbandsprojekt på landsbygden där marknaden inte kommer att bygga bredband, öka samverkan mellan myndigheter och genomföra vissa informationsinsatser. Myndigheten föreslår även att regeringens Bredbandsforum tar fram en vägledning som innehåller en tydlig översikt över stödprogrammen och hur kommuner, byalag och andra kan använda dem.

PTS vill även sprida myndighetens statistik över tillgången till bredband till kommuner, länsstyrelser och regionförbund för att underlätta regional planering av bredbandsutbyggnaden. Myndigheten föreslår även att länsstyrelser och regionförbund får ett tydligt uppdrag när det gäller hur de ska arbeta med frågor som rör bredbandsutbyggnad.

Sedan tidigare arbetar PTS för att öka tillgången av bredband bland annat genom att frigöra frekvenser som kan användas för trådlöst bredband och genom konkurrensreglering som undanröjer hinder på bredbandsmarknaden.

Om regeringens bredbandsstrategi

I november 2009 presenterade regeringen en bredbandsstrategi för Sverige. Den säger att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 40 procent bör ha tillgång till bredband med den hastigheten år 2015. Utöver dessa två mål bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Utvecklingen ska i första hand drivas av marknaden.

PTS har som en följd av bredbandsstrategin fått ett tiotal uppdrag av regeringen, och deltar också i regeringens Bredbandsforum. Syftet med uppdragen är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Utöver dessa uppdrag arbetar PTS löpande för att underlätta utbyggnaden av både fast och trådlöst bredband. Läs mer på www.pts.se/bredbandsuppdrag.

Läs rapporten

För mer information
Camilla Nyroos, enheten för tillgänglighet och marknadsanalys,
073-644 57 29
PTS presstjänst, 08-678 55 55