Möte om marknadsmässig ersättning för gemensamt utnyttjande av fastighetsnät

2011-11-25

Välkommen till möte på PTS den 14 december.

Under hösten 2011 har PTS haft en dialog med marknadens aktörer om hur den marknadsmässiga ersättning som ska utgå vid utnyttjande av fastighetsnät enligt 4 kap. 13 a § ska bestämmas. Syftet med dialogen har varit att inhämta viktig information från marknadens aktörer, som kan ligga till grund i PTS arbete med att ta fram principer för en ersättningsmodell.

PTS bjuder nu in till ett möte för att presentera resultatet av höstens arbete.

Notera att PTS ännu inte fattat beslut i frågan om marknadsmässig ersättning. Vid mötet presenterar PTS våra överväganden och därefter lämnas ordet att lämnas fritt för en öppen diskussion.

Tid: 14 december 2011, kl. 9-11
Plats: PTS, Valhallavägen 117

Anmäl deltagande till Susanna.Mattsson@pts.se senast 7 december.

Länk till PTS rapport Överväganden om gemensamt utnyttjande av fastighetsnät PTS-ER-2011:14