Vill du vara med och påverka styrningen av internet?

2011-11-08

Du är välkommen till en workshop om internets styrning hos Post- och telestyrelsen den 6 december. Vi kommer att tala om hur internet styrs och du kommer att kunna föreslå vilka frågor du vill se på programmet för den europeiska konferensen om Internet Governance, EuroDIG 2012, i Stockholm 14-15 juni.

Normer och regler för internet blir allt aktuellare ämnen i samhällsdebatten och i olika beslutsorgan, såväl nationellt som internationellt. Diskussionerna handlar till exempel om internettjänsters omfattning och begränsning, öppenheten ställs mot integritet, säkerhet mot blockering och frihet mot censur.

Vilka beslutsmekanismer finns då för internet? Hur går det att påverka? Detta handlar den första delen av vårt möte om.

Under den andra delen diskuterar vi möjliga teman för EuroDIG 2012 – the European Dialogue on Internet Governance – som äger rum i Stockholm 14–15 juni 2012. EuroDIG-konferensen, som är ett forum med syfte att främja dialoger om styrningen av internet, arrangeras denna gång med PTS som värd.

Mer information om EuroDIG finns på www.pts.se/eurodig eller på www.eurodig.org där du bland annat hittar program från tidigare konferenser. 

Program för workshop 6 december

Kl. 13:00-14:30  Del 1: Internets styrning – orientering om aktuella frågor och hur de hanteras och avgörs i olika organ 
Kl. 14:30-15:00  Fika
Kl. 15:00-16:00  Del 2: Samtala och skapa idéer inför konferensen EuroDIG 2012
Kl. 16:00           Slut

När: 6 december 2011 kl. 13:00
Var: Lokal Valhall, PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmäl ditt intresse för att delta senast 29 november till projektledare Lise Alkerstedt på lise.alkerstedt@pts.se.

Har du frågor? Kontakta Anders Johanson på telefon 070-845 4450.

Du kan välja att delta i båda eller bara en av delarna av workshopen.

Välkommen!