Fokus på nyckeltal och avtalsvillkor i PTS tillsyn av bredbandsmarknaden

2012-06-04

Post- och telestyrelsen, PTS, publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under första halvåret 2012. Förutom pristillsyn har myndigheten bland annat granskat avtalsvillkor i referenserbjudandet och nyckeltal.

I den planerade tillsynen av marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde har PTS under det första kvartalet 2012 fokuserat på tillsyn av priser. Denna tillsyn har redovisats i en separat rapport den 4 april 2012

I övrigt har PTS bland annat granskat Telia Soneras avtalsvillkor, och då särskilt tjänstenivåavtal och avtalsviten. Myndigheten har funnit skäl att misstänka att Telia Sonera inte lever upp till sina skyldigheter och underrättade företaget i denna fråga den 31 maj.

PTS begär också in nyckeltal av Telia Sonera, för att kunna följa upp att företaget efterlever sin skyldighet att inte diskriminera grossistkunderna jämfört med den egna slutkundsorganisationen. PTS publicerar varje månad nyckeltal för kopparprodukter, och kan konstatera att det inte finns skäl att misstänka diskriminering. PTS målsättning är att Telia Sonera ska kunna redovisa motsvarande nyckeltal för reglerade fibertillträden från och med tredje kvartalet 2012.

Läs rapporten  

För mer information:
Kristina Mellberg tfn: 08-678 57 91
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55