Lokalt engagemang viktigt för bredbandsutbyggnaden

2012-03-09

Bättre användning av stödprogram och ökad användning av PTS bredbandskartläggningar är några områden PTS lyfter fram som viktiga i arbetet med bredbandsutbyggnaden i landet.

För att nå målen i regeringens bredbandsstrategi krävs ett regionalt och lokalt ansvarstagande och engagemang i it-infrastrukturfrågor. PTS har en uppgift att stötta och medverka till att län och regioner aktivt tar ställning till behovet av it-infrastruktur och bredband. I uppföljningen av PTS regionala tillväxtstrategi lyfter PTS fram och tydliggör några insatser myndigheten arbetar med för att främja regional tillväxt genom ökad tillgänglighet till bredband.

140 miljoner till bredband på landsbygden

Byalag och andra lokala utvecklingsgrupper kan söka stöd för att bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet – ett stöd för att lägga tomrör man sedan kan dra fiber i. En del av stöden kräver att det offentliga tar en del av kostnaden. PTS har fördelat över 140 miljoner kronor i medfinansiering till bredbandsprojekt på landsbygden. Trycket på att söka medel har varit stort och i mitten av februari 2012 var samtliga medel för utbetalning år 2012 intecknade i projekt.

Kartläggning av tillgång till bredband

Genom att bistå länsstyrelser, regionförbund och kommuner med tillgång till data från PTS bredbandskartläggning medverkar PTS till att underlätta vid regional bredbandsplanering. PTS samverkar med länsstyrelser och regionförbund för att sprida information om PTS kartmaterial till kommuner. PTS bistår också med tillgång till dataunderlag så att man regionalt och lokalt kan ta fram strategier om hur man regionalt och lokalt arbetar med bredbandsfrågor.

Bakgrund

Det övergripande målet i regeringens bredbandsstrategi, som presenterades hösten 2009, är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 40 procent bör ha tillgång till bredband med den hastigheten år 2015.

PTS har presenterat en strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet som en del av PTS arbete med regeringens bredbandsstrategi. I den regionala tillväxtstrategin lyfter PTS fram och tydliggör vilka insatser myndigheten avser arbeta med för att främja regional tillväxt genom ökad tillgänglighet till bredband.

Uppföljning av strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete

Strategi för PTS medverkan i regionalt tillväxtarbete

För mer information
Anna Wibom, 070-379 55 58
PTS presstjänst, 08-678 55 55