Nu börjar utbyggnaden till dem som är utan bredband om 1 Mbit/s

2012-02-09

Alla fasta bostäder och företag som inte kan teckna bredbandsabonnemang om 1 Mbit/s hos någon operatör har rätt att stå med på en lista som PTS årligen skickar till Net4Mobility. Företaget har åtagit sig att bygga ut bredband för upp till 300 miljoner kronor under de närmaste åren. PTS har nu lämnat en första lista till Net4Mobility.

Net4Mobilitys åtagande innebär att 25 procent av de hushåll och företag som finns med på listan ska få bredband redan under 2012. Arbetet bidrar till att uppfylla målen i regeringens bredbandsstrategi och digitala agenda.

Post- och telestyrelsens (PTS) ambition är att alla i Sverige ska ha tillgång till goda elektroniska kommunikationer. I vissa glesbygdsområden handlar det främst om trådlös infrastruktur som är kostnadsmässigt effektiv att bygga ut.

- De som omfattas av denna utbyggnad kommer att garanteras en minimihastighet på 1 Mbit/s av Net4Mobility. Detta är inte en satsning på höghastighetsanslutningar utan avsikten är att möjliggöra tillgång till internet med en hastighet som är användbar för att klara det vardagliga kommunikationsbehovet, säger Robert Holmström, projektledare på PTS.

Sedan våren 2011 har PTS arbetat med att identifiera hushåll och företag som inte kan få bredband från något telebolag på marknaden. En första lista är sammanställd och innehåller 266 adresser.

Om man uppfyller kriteriet om att inte kunna teckna abonnemang om 1 Mbit/s med någon befintlig operatör finns det fortfarande möjlighet att skriva upp sig på listan hos PTS. Det ökar chanserna att få tillgång till bredband inom de närmaste åren, och telebolagen bygger ut i anslutning till adresserna så långt de 300 miljonerna räcker. Man förbinder sig inte till att teckna ett bredbandsabonnemang om man står med på listan.

Mer information om detta arbete finns på PTS webbplats www.pts.se/bredbandslistan

För mer information:
Robert Holmström, tfn: 08-678 56 76
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

Telebolagen bygger nu ut mobilnäten med LTE (Long Term Evolution), något som ibland kallas fjärde generationens mobilnät, 4G. Det kommer att leda till att fler får tillgång till snabbt mobilt bredband.

PTS har auktionerat ut tillstånd för frekvenser i 800 MHz-bandet. Dessa frekvenser är lämpliga för snabbt mobilt bredband med god täckning. Telebolagen som tilldelades frekvenser var Tre, TeliaSonera och Net4Mobility (Telenor och Tele2). Bolagen får själva bestämma var de ska bygga täckning.

Det tillstånd som Net4Mobility tilldelades innehåller ett täckningskrav, vilket innebär att de måste bygga ut bredband för 300 miljoner kronor i områden där inget annat telebolag bygger. Det är dock inledningsvis Net4Mobility själva som avgör i vilka av dessa områden de väljer att bygga.

PTS kan i dag inte säkert säga exakt hur många hushåll och företag som saknar bredbandsuppkoppling med den angivna hastigheten, och inte heller hur många av dessa som kan få bredband till följd av täckningskravet. Net4Mobility ska dock fortsätta att bygga bredband så länge PTS har adresser på listan och det finns pengar kvar av de 300 miljoner kronorna.

Net4Mobility ska under 2012 erbjuda täckning som möjliggör datakommunikation om 1 Mbit/s vid minst 25 procent av de platser som PTS pekat ut i den lista som myndigheten skickade till operatören i december 2011. En sådan lista kommer skickas till Net4Mobility vid utgången av varje år till dess att de 300 miljoner kronor som Net4Mobility har lovat avsätta till utbyggnad enligt täckningskravet i 800 MHz-bandet är förbrukade.

Under 2013 ska 75 procent av de platser som PTS anvisar vid utgången av 2012 vara täckta och under 2014 ska 100 procent av de platser PTS anvisar 2013 vara täckta. Denna tidplan förutsätter att det finns medel kvar av de 300 miljoner kronorna som Net4Mobility avsatt.