Ny tidplan för marknadsanalyser på bredbandsområdet

2012-12-13

PTS analyserar marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde (marknad 4 och 5 enligt EU-kommissionens rekommendation) under 2012 och 2013. PTS räknar med att kunna hålla ett första samråd med marknadens aktörer under andra kvartalet 2013, med målsättningen att fatta beslut på marknaderna kring årsskiftet 2013-14.

Med anledning av att Kommissonen nu arbetar med nya rekommendationer om icke-diskriminering och prisreglering, behöver PTS ytterligare tid för sina analyser. Kommissionen aviserade i juli 2012 att man arbetar med nya rekommendationer, vilka beräknas fastställas under våren 2013. De nya rekommendationerna bedöms kunna få betydande påverkan på PTS analysarbete.

Som ett av underlagen för PTS arbete med marknadsanalyser har myndigheten nu även färdigställt en studie av stadsnätens prissättning samt prisregleringens påverkan på stadsnäten.

För mer information:  
Susanna Mattsson, projektledare nätinfrastrukturtillträde, tfn: 070-388 58 39
Lena Töregård, projektledare bredbandstillträde, tfn: 073-644 55 75

Läs mer om PTS arbete för bättre konkurrens på marknaden

Läs mer om de pågående marknadsanalyserna på bredbandsområdet