PTS följer upp myndigheternas införande av IPv6

2012-07-02

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp myndigheternas införande av IPv6. I samband med det lanserar PTS webbsidan ”Myndigheter med IPv6”. Där man kan följa  IPv6-införandet i det offentliga Sverige.

Den dominerande adresstandarden på internet hittills är IPv4. Dessa adresser håller på att ta slut. IPv6 är den senaste standarden för adressering på internet. Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser. Enligt regeringen bör alla myndigheter vara nåbara över IPv6 senast år 2013.

PTS har nu fått regeringens uppdrag att följa upp hur nåbara myndigheterna är över IPv6 och hur myndigheterna själva använder IPv6 i sina publika e-tjänster, som t.ex. sin webbplats. PTS ska även genomföra informationsinsatser om IPv6 riktat mot myndigheter.

Webbsida visar myndigheternas IPv6-införande

Nu lanserar PTS en särskild webbsida där man kan följa utvecklingen av myndigheternas införande av IPv6. Webbplatsen visar hur olika statliga förvaltningsmyndigheter ligger till när det handlar om att införa IPv6 för de publika e-tjänsterna e-postserver, domännamnsserver och webbserver. Webbsidan lyfter även fram de myndigheter som har infört IPv6 för samtliga tjänster.

I nuläget visar webbsidan alltså samtliga statliga förvaltningsmyndigheter. PTS planerar även för att kunna visa fler myndigheter.

För att underlätta införandet har PTS sedan tidigare tagit fram en vägledning. Vägledningen och mer information om IPv6 finns på PTS webbplats, www.pts.se/ipv6

– Många verksamheter i samhället blir allt mer beroende av att kommunicera via internet. Genom att införa IPv6, vid sidan av IPv4, kan en organisation säkra att den är nåbar för alla över internet, säger Annica Bergman, chef PTS nätsäkerhetsavdelning.

Klicka här för att komma till webbsidan "Myndigheter med IPv6".

Mer information 
Annica Bergman, chef PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 073-640 58 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om IPv6

Varje enhet som är uppkopplad till, eller som kommunicerar över, internet behöver en unik IP-adress. Det är nödvändigt för att information ska hämtas till avsedd mottagare och från avsedd avsändare.

Internets adresser på att ta slut. Snart kommer det inte att finnas fler adresser att dela ut av IPv4, som är den adresseringsstandard som används i dag. IPv6 är den senaste standarden för adressering på internet. Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser. När IPv4-adresserna tar slut samtidigt som allt fler människor börjar använda internet, så kommer det finnas användare som bara har IPv6-adresser.

IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra. Därför behöver organisationer ha stöd för båda standarderna för i först och främst sina publika e-tjänster som e-postserver, domännamnsserver och webbserver. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.