PTS lägger ned tillsynsärende om Telia Soneras avtalsviten

2012-08-27

Telia Sonera har förändrat villkoren för avtalsviten efter PTS granskning. Myndigheten kan därför skriva av det aktuella tillsynsärendet.

Telia Sonera är sedan två år tillbaka skyldigt att betala avtalsviten om företaget inte lever upp till sina åtaganden gentemot grossistkunderna när de säljer produkter och tjänster som PTS reglerar. Vitet som utbetalas ska successivt öka, så länge problemet kvarstår. PTS underrättade den 31 maj Telia Sonera om att företagets konstruktion av avtalsviten inte var i enlighet med de skyldigheter PTS beslutat om.

Sedan PTS inledde sin granskning har Telia Sonera förändrat avtalsvillkoren. Förändringarna har inneburit att PTS bedömer att myndigheten inte behöver gå vidare med tillsynsärendet. PTS har också hämtat in synpunkter från två större grossistkunder, som anser att vitet har en acceptabel nivå och konstruktion.  

PTS kommer att fortsätta utreda Telia Soneras avtalsvillkor samt servicenivåer inom ramen för myndighetens pågående regleringsprocess, och skriver därför av det aktuella tillsynsärendet.

Ta del av avskrivningsbeslutet

För mer information:
Viktoria Arwinge, chef enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55