Positiv utveckling på väg mot regeringens bredbandsmål

2012-05-30

Kommunernas engagemang, operatörernas investeringar och tillgången till bredband med LTE (så kallat 4G) har ökat. Det är viktiga indikatorer som pekar på en positiv utveckling mot att uppnå målet för bredband i regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Det konstaterar PTS i en uppföljning av bredbandsstrategin.

Andelen kommuner med bredbandsengagemang ökade under 2011. Över hälften av kommunerna har uppdaterat sitt infrastrukturprogram och nästan en tredjedel har börjat tillämpa den nya plan- och bygglagen med avseende på elektronisk kommunikation.

Operatörerna har tillsammans investerat uppskattningsvis 8,5 miljarder kronor i bredbandsinfrastruktur 2011. Det är en ökning jämfört med året innan då det var 7,8 miljarder kronor.

Mängden tillgängligt spektrum för bredband har ökat under 2011. Utbyggnaden av LTE har tagit fart och täckte i slutet av 2011 hälften av befolkningen i Sverige.

PTS konstaterade också i sin bredbandskartläggning tidigare i år att nära hälften av hushållen 2011 kunde få bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s.

Bakgrund

PTS har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Strategin säger att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. PTS har undersökt strategins fem insatsområden – bredband i hela landet, fungerande konkurrens, offentliga aktörer på marknaden, frekvensanvändning och driftsäkra elektroniska kommunikationsnät.

LTE = Long Term Evolution, kallas även 4G (fjärde generationens mobilteknik).

Läs rapporten

För mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55