Följ myndigheternas införande av IPv6 med hjälp av PTS data

2013-12-20

Nu blir det möjligt för olika aktörer att bygga egna applikationer som baseras på informationen från Post- och telestyrelsens (PTS) e-tjänst "Myndigheter med IPv6".

PTS har tillgängliggjort ett programmeringsgränssnitt till e-tjänsten "Myndigheter med IPv6", som används för att mäta vilka myndigheter som har infört internetprotokollet IPv6.

Programmeringsgränssnittet (ett så kallat API, Application Programming Interface) gör det möjligt för externa aktörer att bygga tjänster som utnyttjar PTS tjänst. Det kan till exempel handla om så kallade appar till smarta telefoner.

Syftet med publiceringen är att öka tillgängligheten till informationen, när olika aktörer nu får möjlighet att utveckla alternativa applikationer och tjänster baserade på PTS e-tjänst.

Programgränssnittet finns tillgängligt på PTS e-tjänstportal.

Se även PTS e-tjänst Myndigheter med IPv6.

IPv6-införandet går framåt

Regeringen har som mål att samtliga svenska myndigheter bör ha infört IPv6 senast år 2013. För tillfället är 25 procent av myndigheterna, som PTS mäter, nåbara över IPv6 i de grundläggande tjänsterna extern webbplats, DNS och e-postkommunikation. Det är en fördubbling sedan samma tid i fjol. Utöver detta har 20 procent av myndigheterna IPv6-stöd i två av tre tjänster.

Mer information om PTS arbete med IPv6 finns på PTS webbplats, www.pts.se/ipv6.

Mer information
Fredrik Oljeqvist, chef PTS it-enhet, tfn: 073-640 58 25
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55