Heltäckande mätverktyg för bredband saknas

2013-11-27

Det saknas ett heltäckande verktyg som konsumenter kan använda för att mäta prestanda och kvalitet på sitt bredband. Det visar en rapport som Post- och telestyrelsen (PTS) har beställt.

Frågan om nätneutralitet och prioritering av tjänster är sedan länge högaktuell. PTS har därför låtit undersöka vilka verktyg konsumenter kan använda för att mäta tjänsternas prestanda och kvalitet för att se om det sker oönskad trafikhantering i just deras abonnemang. Det kan handla om blockering av vissa tjänster (till exempel Skype) eller att operatören prioriterar trafik för egna program och tjänster framför andra leverantörers motsvarigheter.

Det saknas möjlighet att mäta kvalitet

Rapporten, som är utförd av IP Solutions på uppdrag av PTS, visar att det finns ett bra utbud av verktyg för de konsumenter som vill testa hastigheten på sitt abonnemang. De mer utbredda och konsumentvänliga alternativen saknar däremot ofta möjlighet att mäta kvalitet, som exempelvis jitter och paketförluster. Det är av intresse speciellt för dem som använder ip-tv och ip-telefoni. För att mäta detta måste konsumenterna vända sig till mer tekniskt komplicerade verktyg.

Det saknas således ett heltäckande verktyg, främst anpassat till de användare som inte är så tekniskt insatta. Ett sådant verktyg skulle kunna baseras på mätmetoder som redan finns i dag. Verktyget borde på ett tydligt, lättbegripligt och tillgängligt sätt presentera mätvärden som hastighet, fördröjning, jitter och paketförluster.

PTS arbetar nu med att analysera innehållet i rapporten. Därefter kommer myndigheten att bestämma hur man går vidare med frågan.

Läs rapporten

För mer information
Fredrik Oljeqvist, chef för PTS it-enhet: 073-640 58 25
PTS presstjänst: 08-678 55 55