PTS upphandlar Facebook-app för personer med dövblindhet

2013-06-27

Post- och telestyrelsen (PTS) ska utveckla en app som ska göra det möjligt för personer med dövblindhet att använda Facebook.

Det är it-företaget Atea som kommer att utveckla appen på PTS uppdrag. Den behovsanalys som föregick upphandlingen visade att målgruppen vill använda samma tjänster som andra för att kommunicera och Facebook är det i dag mest spridda och använda sociala nätverket.

Facebook har ett gränssnitt som är komplext. Därför behövs anpassningar för målgruppens behov. Tjänsten ska till exempel fungera med hjälpmedel som förstoringsprogram, talsyntes och punktskriftsdisplay. Därför har PTS nu upphandlat en anpassad tjänst för Facebook som fungerar för målgruppen, personer med dövblindhet.

Målsättningen är att tjänsten ska kunna lanseras under våren 2014. PTS kontrakt för drift av tjänsten gäller under ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Klicka här för att läsa förfrågningsunderlaget.

För mer information:
Anders Franzén, projektledare PTS, tfn: 08-678 55 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55