Sämre säkerhetstänk vid mobilsurf

2013-10-02

Svenskarna är inte lika medvetna om säkerhetsriskerna när de använder smarta telefoner och surfplattor som när de använder dator. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) konsumentundersökning om internetsäkerhet.

PTS har tillsammans med Sweco genomfört en undersökning om hur svenska konsumenter ser på internetsäkerhet. Undersökningen visar att smarta telefoner och surfplattor är den anslutningsform som används oftast när svenskarna surfar. Jämfört med datoranvändare är användare av smarta telefoner och surfplattor mycket sämre på att uppgradera operativsystem och använda antivirusprogram.

- Det är viktigt att använda samma säkerhetstänkande när man använder smarta telefoner och surfplattor som när man använder datorer, säger Annica Bergman, chef på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Viss oro för hur personuppgifter hanteras

De vanligaste användningsområdena när svenskarna använder internet är informationssökning, e-post och bankärenden. Av de som gjort bankärenden på internet uppger nästan var fjärde att de gjort det på en smart telefon eller surfplatta.

De största riskerna med att använda internet anses vara att personuppgifter hamnar i orätta händer samt att bli drabbad av skadlig kod. En tredjedel uppger att de upplever störst risk när de surfar med smarta telefoner eller surfplattor. Medlemskap i sociala nätverk blir allt vanligare, men en viss medvetenhet om integritetsfrågor finns. En av fem har valt att avsluta eller inte påbörja en tjänst på grund av hur personliga uppgifter hanteras.

Däremot anser mindre än hälften att de har tillräcklig kunskap om sin integritet och säkerhet när de kommunicerar trådlöst, vilket är en minskning jämfört med tidigare undersökningar. En femtedel av de som inte ansåg sig ha tillräcklig information uppger att de saknar information om risker och riskhantering.

Om undersökningen

Sweco har på PTS uppdrag intervjuat 1 122 svenska konsumenter mellan 16-84 år med syfte att studera slutanvändares kunskap, beteende och förtroende för internet. Undersökningen är en uppföljning av två tidigare undersökningar som genomfördes 2009 och 2011 av TNS Sifo.

Ta del av rapporten

 

Mer information:
Jeanette Kronwall, tfn: 073-640 58 98
Anna Wibom, tfn: 070-379 55 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Informationssäkerhetsmånaden i oktober för ökad medvetenhet hos svenskarna

Den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten om informationssäkerhet i hemmet och på arbetsplatsen.

Initiativtagare till kampanjen är Europeiska Kommissionen. Bakom den svenska delen av kampanjen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS).

Besök DinSäkerhet.se/informationssakerhet för att ta del av kampanjen.