2015

PTS föreslår ändringar i toppdomänlagen

2015-03-31 Namn som betecknar t.ex. nation eller region ska kunna utgöra nationell toppdomän.

PTS rättar till redigeringsfel i skyldighetsbeslut

2015-03-20 Gäller skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a).

Icke-diskriminering viktig i PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-03-10 PTS har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015.

Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ

2015-03-10 PTS lanserar idag e-tjänsten "Byanätskartan" för att underlätta kontakt mellan byanät.

Gynnsam utveckling leder till beslut om lättad bredbandsreglering

2015-02-19 PTS har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna.

Branschdialog kring säker infrastruktur

2015-01-30 Vid ett möte på PTS i dag beslutades att starta en branschdialog kring säker infrastruktur. Bakgrunden är de överbelastningsattacker som inträffat den senaste tiden.

PTS begär in information om bredbandsnedläggning i Dalarna

2015-01-22 Telia/Quadracom kommer att stänga ner ADSL-bredbandet för ca 2 000 abonnenter i Dalarna. Nu begär PTS information.

Gudrun har lett till bättre förmåga att hantera påfrestningar på tele- och bredbandsnät

2015-01-07 Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005.

Sida 2 av 2
« 1 2