2016

PTS genomför rikstäckande insamling av fiberpriser

2016-09-29 Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiber.

Stort engagemang kring gemensamma principer på bredbandsområdet

2016-09-22 PTS och KKV analyserar synpunkter från aktörer.

PTS beslutar om fortsatt reglering av fri-tv och ljudradio i marknät

2016-09-14 PTS har beslutat om skyldigheter för Teracom vad gäller utsändning av fri-tv via marknät och utsändning av nationell analog ljudradio via marknät.

PTS granskar registret för toppdomänen .se

2016-09-05 Viktigt kunna komma i kontakt med den som ansvarar för en domän.

Första företaget kvalificerat enligt eIDAS-förordningen

2016-08-03 Förordningen ska öka förtroendet för elektroniska transaktioner i EU.

Nordiska regleringsmyndigheter efterfrågar en mer framtidssäker reglering

2016-07-06 Myndigheterna har tagit fram en gemensam ståndpunkt.

PTS lanserar Utbyggnadsportalen

2016-07-01 Samlad information om utbyggnadslagen på ny e-tjänst.

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

2016-06-29 Certifiering av företag och individer är nästa steg.

PTS tar fram vägledning för användning av kakor

2016-06-28 Arbete inleds att ta fram vägledning i form av allmänna råd.

PTS uppdaterar marknadsanalys som grund för bredbandsstöd

2016-06-17 Myndigheten lämnar i dag underlag till Jordbruksverket.

Sida 2 av 4
« 1 2 3 4 »