2016

Kan din lösning bidra till att EU-målet om 30 Mbit/s ska nås?

2016-06-14 Workshop ska hitta innovativa lösningar.

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ses över

2016-06-13 Berörda erbjuds lämna synpunkter senast 16 september 2016.

Ny lag ska bidra till sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad

2016-06-09

PTS granskar Telias arbete med integritetsincidenter

2016-06-09 Viktigt att berörda snabbt blir informerade.

Berec inleder konsultation av förslag på riktlinjer om hur regler om nätneutralitet ska tillämpas

2016-06-07 Sista svarsdag är 18 juli

Säkrare digitala tjänster i EU enligt eIDAS-förordningen

2016-06-03 PTS publicerar vägledning om betrodda tjänster enligt eIDAS

Samverkan mellan medie- och telekombranscherna ska öka motståndskraften mot överbelastningsattacker

2016-06-01 Förbättringsarbete pågår men det finns mer att göra.

Inbjudan till dialogmöte om översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

2016-05-18

PTS granskar Telias och Tres erbjudanden om fri surf för vissa tjänster

2016-05-09 Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

Inbjudan till it-säkerhetsdag för telekomsektorn

2016-05-04 Anmälan om deltagande senast 10 juni 2016.

Sida 3 av 4
« 1 2 3 4 »