2016

Inbjudan till informationsmöte om nya regler för utbyggnad av bredbandsnät

2016-05-04 Anmälan om deltagande senast 23 maj 2016.

Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

2016-04-29 Rapport visar på goda förutsättningar att nå målen.

Andelen kommuner med bredbandsstrategi fortsätter att öka

2016-04-22

Fiberutbyggnaden till enfamiljshus fortsätter i hög takt

2016-03-18

Viktigt att ”blåljusmyndigheter” får tillgång till säkra, tillgängliga, redundanta och kostnadseffektiva mobila bredbandstjänster

2016-03-18 PTS redovisar flera alternativ på lösningar i en rapport till regeringen.

PTS beslutar att inte bevilja Borderlight tillträde till fastighetsnät

2016-03-09 Avslår ansökan om gemensamt nyttjande av ledningar i fastighetsnät

PTS granskar integritets- och driftsäkerhetsincidenter

2016-02-23 PTS inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten.

Sida 4 av 4
« 1 2 3 4