Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-11-16

PTS har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om att marknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4) inte ska regleras.

Försäljningsdata visar att det pågår ett teknikskifte på marknaden för högkvalitativt tillträde.

Skiftet sker från traditionella dedikerade SDH-baserade kapacitetsförbindelser till dedikerade och icke-dedikerade Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser. Teknikskiftet har medfört att försäljningen av SDH-baserade kapacitetsförbindelser halverats på tre år, medan försäljningen av Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser dubblerats under samma period. Många nya leverantörer av Ethernet-baserade kapacitetsförbindelser har etablerat sig på marknaden, och successivt tagit allt större marknadsandelar.

Enligt PTS bedömning kännetecknas marknaden av dynamik och utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens. PTS bedömer därför att marknaden inte är relevant för reglering.

Ta del av samrådet med EU-kommissionen här.

För mer information:
Anders Öhnfeldt, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Hösten 2014 kom EU-kommissionen med en ny rekommendation om relevanta marknader, dvs. delmarknader inom elektronisk kommunikation som en regleringsmyndighet måste analysera och, om det föreligger konkurrensproblem, reglera. En av dessa relevanta marknader är marknaden för högkvalitativt tillträde i grossistledet (marknad 4).

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), dvs. traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser. För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.

Följ PTS arbete med marknaden på PTS webbplats: pts.se/hogkvalitativttilltrade