2017

PTS granskar hur utbyggnadslagen efterlevs

2017-10-17 Myndigheten ser ett behov av att kunskapen om lagen ökas.

PTS medger Norsjö kommun tillträde till delar av Skanovas kanalisation

2017-10-12 Beslut i tvist mellan Norsjö kommun och Skanova.

Operatörer behöver bättre följa upp hur uppgifter om abonnenter hanteras i butik

2017-10-10 Det visar PTS granskning av fyra av landets teleoperatörer.

PTS vägleder om användningen av kakor

2017-09-22 Förslag på allmänna råd på remiss.

IP-Only får samordna kanalisation med Övik Energi

2017-09-14 PTS har beslutat att ge IP-Only rätt till samordning med Övik Energi.

PTS efterlyser synpunkter på ny kalkylmodell

2017-09-07 PTS inleder samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober.

Fiberförening får rätt att använda Telias kanalisation

2017-07-27 PTS har fattat beslut i tvistlösningsärende.

Ett år med nätneutralitetsregler – PTS sammanfattar sitt arbete

2017-06-26 Myndigheten rapporterar sina åtgärder utifrån det nya regelverket

Fler snabba bredbandbandsabonnemang i Sverige jämfört med andra EU-länder

2017-06-22 Telekomstatistik för 2016 från fem nordiska och tre baltiska länder finns nu i vår statistikportal.

Kommande samråd om ny kalkylmodell

2017-06-22 PTS genomför samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

Sida 1 av 3
1 2 3 »