2017

Rapport om regleringens funktion på bredbandsmarknaderna

2017-05-19 PTS har tagit fram en teoretisk rapport om hur kan påverka utfallet för konsumenterna.

PTS begär in information relaterad till nätneutralitetsregler

2017-05-15 Myndigheten har begärt information i två nya ärenden

PTS föreslår 5 Mbit/s som ny grundnivå för internethastighet

2017-05-02 PTS har haft regeringens uppdrag att utreda och föreslå ny nivå för grundläggande internethastighet.

Med rätt insatser når vi bredbandsmålen

2017-05-02 Det framgår i PTS uppföljning av bredbandsmålen som idag lämnats till regeringen.

PTS inleder ny tillsyn efter granskning av incidenter

2017-04-21 Myndigheten har avslutat sin årliga granskning av inrapporterade incidenter.

Förändringsarbete vanlig orsak till tele- och internetavbrott

2017-04-19 PTS har granskat tre operatörers konfigurationshantering

Många kommuner känner till robustfiber.se

2017-04-04 Enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete.

Max en månad för Telias operatörsbyten

2017-03-30 PTS underrättar Telia Company.

Operatörer följer PTS krav på att dokumentera nät

2017-03-24 Viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete.

Bredbandsmarknader och nätneutralitet viktiga områden i PTS konkurrenstillsyn

2017-03-20 Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

Sida 3 av 4
« 1 2 3 4 »